Вълнест напръстник

Семейство Живеничеви

Разпространение. Из цялата страна. По сухите каменисти склонове и тревистите места из храсталаците, главно в по-ниските части, но се изкачва и до 1400 м надморска височина.

Описание. Двегодишно или многогодишно тревисто растние с право, неразклонено червеникаво гъсто облистено стъбло, високо най-често 40-60 см. Листата са последователни, продълговато ланцетни, приседнали, окосмени само по ръба, целокрайни или с единични зъбци. Цветовете са сивобелезникави или нечисто жълтникави, изпъстрени с виолетови жилки, двуустни и са събрани в гъсти гроздовидни съцветия на върха на стъблото. Оста на съцветието, цветните дръжки, чашките на цветовете, както и прицветниците, са вълнесто окосмени, откъдето произлиза и името на растението.

Използваема част. Листата, брани през време на цъфтежа - юни-август. Сушат се бързо на сянка или в сушилня при температура до 55 градуса, за да се избегне разлагането на съдържащите се в тях гликозиди.. Изсушената билка е със синкавозелен цвят, с виолетов оттенък, слабо дразнеща миризма и слабо горчив вкус. Пази се на сухо и проветриво.

Химичен състав. Сърдечно действащи гликозиди, гитоксин, ацетилгитоксин, дигоксин, лантозид Д, лантозид Е, строспезид, одорозид, хиторин, гликохиторин, веродоксин, гликоверодоксин и др.

Лечебно действие и приложение. Вълнестният напръстник е класическо средство за лекуване на сърдечна недостатъчност. Той засилва работоспособността на сърдечния мускул, регулира неговия ритъм, дества пикочогонно.

Българската народна медицина препоръчва билката при скрофули, болки в стомаха и червата, воднянка, задух, маточни кръвоизливи и др. Поради отровността й и способността да се натрупва в организма употребата трябва да става само под лекарски контрол!

Подобно химично съдържание и сходно лечебно действие имат също листата на жълтия напръстник. Той е широко разпространен из горите и храсталаците, в сенчестите и тревисти места главно в предпланинските и планинските райони, където се изкачва и над 1500 м надморска височина.

valnesht naprastnik1

Информацията в сайта има познавателна насоченост за свойствата и употребата на лечебни билки, без да претендира за медицинска такава. ВНИМАНИЕ и професионален контрол при употреба на ОТРОВНИ билки!

 • Вълнест напръстник - Digitalis lanata Ehrh.

  Вълнест напръстник Семейство Живеничеви Разпространение. Из цялата страна. По сухите каменисти склонове и...

  Read more...

 • Вратига, оборчлива билка - Tanacetum vulgare L.

  Вратига, оборчлива билка - Tanacetum vulgare L. Семейство Сложноцветни Разпространение. Из цялата страна край...

  Read more...

 • Черен бъз (Sambucus nigra)

  Черен бъз (Sambucus nigra) Череният бъз представлява храст или ниско дърво, което принадлежи към семейство...

  Read more...

 • ВОЛСКИ ЕЗИК, еленов език – Phyllitis scolopendrium L.

  ВОЛСКИ ЕЗИК, еленов език – Phyllitis scolopendrium L. Семейство Многоножкови Разпространение. Из сенчестите и влажни...

  Read more...